Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ bảy, 8 Tháng 5, 2021 - 07:27

Kế hoạch học tập môn: Chính trị học (Điều chỉnh), Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 01/03 đến ngày 08/03/2021