Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ bảy, 8 Tháng 5, 2021 - 07:56

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 09/3 đến 19/3/2021