Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:02

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 09/3 đến 19/3/2021