Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 22:16

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo quản lý + Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT C19, từ ngày 16/11 đến ngày 27/11/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C19

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2020

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo quản lý + Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT C19, từ ngày 16/11 đến ngày 27/11/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác