Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 12:12

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xây dựng Đảng, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 22/12 đến 30/12/2020