Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 22:33

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Văn hóa và phát triển + Chính trị học, Lớp CCLLCT C20 Bến Tre, từ ngày 06/10 đến 16/10/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C20

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2020

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Văn hóa và phát triển + Chính trị học, Lớp CCLLCT C20 Bến Tre, từ ngày 06/10 đến 16/10/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác