Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:00

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác - Lênin, Lớp Cao cấp LLCT C21 (K72.B46.BTr), từ ngày 11/11 đến ngày 18/11/2021