Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:54

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 19/12 đến 24/12/2019