Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:45

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng + Lý luận và phát luật về quyền con người; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre; từ ngày 12/9 đến ngày 21/9/2023