Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 10:53

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng + Lý luận và phát luật về quyền con người; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre; từ ngày 12/9 đến ngày 21/9/2023

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng + Lý luận và phát luật về quyền con người; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre; từ ngày 12/9 đến ngày 21/9/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác