Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 00:38

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp cao cấp LLCT C20, từ ngày 06/5 đến 13/5/2021