Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 11:02

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy không tập trung (C19-Bến Tre) - Chương trình mới, từ ngày 21/01 đến ngày 31/03/2021