Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:12

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy không tập trung (C19-Bến Tre) - Chương trình mới, từ ngày 21/01 đến ngày 31/03/2021