CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:06

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT C20, từ ngày 04/11 đến ngày 13/11/2020