Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 11:13

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.A11

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo )+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin + Giới trong lãnh đạo, quản lý + Lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Lớp CC LLCT K73.A11- Bến Tre, từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác