Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 14:43

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lớp CCLLCT K73.B07.BTr, từ ngày 13/12 đến 21/12/2022