Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:34

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lớp CCLLCT K73.B07.BTr, từ ngày 13/12 đến 21/12/2022