Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 21:35

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-C19

Danh sách môn học: 

Xây dựng Đảng

Năm học: 

2020

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác