Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 11:47

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người + Quan hệ quốc tế, lớp Cao cấp LLCT C20, từ ngày 05/01 đến 14/01/2021