Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:50

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người - Kinh tế phát triển. Lớp Cao cấp LLCT K72.B46.BTr, từ ngày 21/6 đến ngày 30/6/2022