Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ hai, 6 Tháng 2, 2023 - 00:14

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người - Kinh tế phát triển. Lớp Cao cấp LLCT K72.B46.BTr, từ ngày 21/6 đến ngày 30/6/2022