Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 20:51

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung khóa A84-BT, từ ngày 10/11 đến 19/11/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A84-BT

Danh sách môn học: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Năm học: 

2020

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung khóa A84-BT, từ ngày 10/11 đến 19/11/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác