Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2023 - 22:14

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-lênin + Chính trị học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 09/7 đến 24/7/2020