Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:56

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo, lớp Cao cấp LLCT K74.B07.BTr, từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023