Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 10:46

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo + Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 21/9 đến 30/9/2020