Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 14:11

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giới trong lãnh đạo, quản lý + Chính trị học, Lớp Cao cấp LLCT, từ ngày 11/4 đến ngày 21/4/2023