Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 18:22

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp Cap cấp LLCT K72.B46.BTr, từ ngày 06/01 đến 14/01/2022