Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 18:56

Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Với sự tham dự của các đảng viên chi bộ khung trường, người lao động, đảng viên chi bộ học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa A42, A43 và A44. Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên và người lao động nhà trường được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản các nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhà trường nắm vững quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, UVBCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh,
Bí thư Đảng ủy - Chủ trì hội nghị.
 

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị

Toàn cảnh hội nghị.

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác