TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:04

Giảng viên Trường Chính trị Bến Tre dự Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, giảng viên chuyên ngành văn hóa và phát triển

Thực hiện thông báo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở Lớp Bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre cử 01 giảng viên Khoa Lý luận cơ sở tham gia khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 tại  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Tham dự lớp học là giảng viên đến từ các Học viện khu vực, trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung bồi dưỡng bao gồm: Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tổng kết thực tiễn 5 năm công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về văn hóa và phát triển, đã bổ sung thêm những kiến thức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, nhất là nội dung bài xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong thời gian tới./.

Các đồng chí giảng viên dự lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm với PGS. TS Lê Văn Lợi,
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 
 
Tin, Ảnh: Trần Hòa

Tin khác