Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 10:51

Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre tiếp tục phát huy tính tích cực, xung kích nâng cao chất lượng hoạt động

Lê Thị Thảo Ngọc
Viên chức khoa Nhà nước và pháp luật
 

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ;… là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam…. tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.”[1]. Chính bởi vai trò quan trọng như vậy nên dù ở môi trường hoạt động nào, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, không ngại đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực.

Là một bộ phận hợp thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hoạt động trong môi trường trường học của Đảng, Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre luôn tích cực, chủ động trong mọi hoạt động từ công tác chuyên môn tại cơ quan cho đến hoạt động phong trào; đặc biệt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong công tác truyên truyền, giáo dục, Chi đoàn triển khai kịp thời đến đoàn viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo hoạt động của Đoàn Khối, cụm đoàn. Chi đoàn mạnh dạn thay đổi nhiều hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền các ngày lễ trong năm như thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng, tham gia Hội thi tiểu phẩm hài và trình diễn thời trang tái chế về bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích; tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960”,... đã tạo được tính mới mẻ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên.

Chi đoàn luôn quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích đoàn viên học tập, phát triển nâng cao năng lực chuyên môn, vận động đoàn viên tham gia nghiên cứu tài liệu, viết bài cho Website, nội san nhà trường; nâng cao trình độ vi tính, ngoại ngữ để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự nỗ lực của cả tập thể, Chi đoàn tổ chức thành công tọa đàm “Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị với hoạt động soạn giảng và trở thành giảng viên dạy giỏi”, kết nối thế hệ giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy nhằm hỗ trợ đoàn viên thực hiện soạn giảng tốt hơn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên Chi đoàn luôn hoàn thành tốt. Năm 2019, 02 đoàn viên là giảng viên tập sự giảng thông qua hội đồng khoa học xếp loại giỏi, 05 đoàn viên là viên chức tập sự giảng thông qua hội đồng khoa học để chuyển thành viên chức chính thức. Tỷ lệ giảng thông qua hội đồng khoa học nhà trường của đoàn viên Chi đoàn đạt 100%.

Trong hoạt động phong trào tình nguyện, Chi đoàn luôn tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường, đoàn cấp trên tổ chức, là nòng cốt trong các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao của nhà trường.

Chi đoàn làm tốt công tác phát triển Đảng cho đoàn viên, trong năm 2019, Chi đoàn có 02 đoàn viên được vinh dự đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng, 01 đoàn viên đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành đảng viên lớp “Đồng khởi mới”.

Đặc biệt, Chi đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Giảng viên trẻ. Câu lạc bộ hoạt động nhằm hướng tới tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên trẻ được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; phát triển kỹ năng nghề nghiệp, khả năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đồng thời, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho giảng viên tập sự... Từ đó Câu lạc bộ góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh; cũng như tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong Chi đoàn trường.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Giảng viên trẻ.

Những thành tích kể trên mà Chi đoàn có được là nhờ sự hỗ trợ và tạo điều kiện rất lớn từ phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đảng ủy đã phân công Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách Chi đoàn. Hơn cả vai trò người phụ trách, thầy đã trở thành một “người bạn lớn” luôn đồng hành quan tâm sâu sát, kịp thời chỉ đạo, định hướng cho Chi đoàn, đưa hoạt động của Chi đoàn ngày càng phát triển hơn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cho phép Chi đoàn được đảm nhận công việc dán bảng trong các dịp khai bế giảng các lớp học nhằm tạo nguồn quỹ hoạt động Đoàn. Từ nguồn quỹ ổn định, Chi đoàn chủ động hơn trong tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên và cụm tổ chức, cũng như chủ động trong việc tổ chức các hoạt động cấp Chi đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và trưởng thành.

Chi đoàn có số lượng đảng viên sinh hoạt nhiều (09/13 đoàn viên). Chính vì vậy đoàn viên Chi đoàn luôn có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tiên phong, gương mẫu, hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động do Chi đoàn, Đoàn cấp trên và nhà trường phát động.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Chi đoàn vẫn còn gặp không ít khó khăn. Do một số điều kiện khách quan lẫn chủ quan nên tình hình nhân sự của Chi đoàn, cụ thể là ở Ban Chấp hành Chi đoàn thời gian gần đây có nhiều biến động. Năm 2019 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, trong thời gian ngắn Ban Chấp hành mới chưa nắm bắt hết tình hình hoạt động của Chi đoàn và tư tưởng đoàn viên. Một số đoàn viên trong Chi đoàn đôi lúc chưa có sự sắp xếp hợp lý giữa công việc chuyên môn và hoạt động phong trào nên Chi đoàn không thể phát huy hết sức mạnh của tập thể, ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động chung.

Trong thời gian sắp tới, để xây dựng Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre ngày càng vững mạnh cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, phát huy có hiệu quả sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía nhà trường về mặt thời gian và các điều kiện cần thiết khác; góp phần nâng chất hơn các hoạt động Đoàn.

Thứ hai, Ban Chấp hành Chi đoàn phải chủ động bao quát, nắm bắt tình hình của đoàn viên; phát huy năng lực, thực sự trở thành “người đại diện” đáng tin cậy của Chi đoàn, xứng đáng sự tín nhiệm mà đoàn viên Chi đoàn đã đặt vào.

Thứ ba, yếu tố quan trọng nhất chính là ở mỗi cá nhân đoàn viên. Bản thân mỗi đoàn viên là nhân tố hợp thành, ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả trong hoạt động của Chi đoàn. Vì vậy, mỗi người cần phải ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động, tích cực hơn nữa trong hoạt động; cân đối thời gian để vừa có thể tham gia hoạt động của Chi đoàn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đoàn viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy sức trẻ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói“… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”[2]. Với sức trẻ, nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị, mỗi đoàn viên chi đoàn cần phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào; xứng đáng là “cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng”; góp phần nâng cao hoạt động của Chi đoàn cả về chất lẫn về lượng./.

 


[1] Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017

[2] Thư gửi các bạn thanh niên, ngày 17/8/1947

Tin khác