Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 18:13

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2022

Biểu mẫu: 

BM03 kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Ngày công bố: 

Thứ hai, 25 Tháng 7, 2022

Văn bản đính kèm: 

Tin khác