Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:43

Ba mươi tháng tư một chín bảy lăm - Khởi đầu niềm vui vinh quang trọn vẹn của dân tộc trong giai đoạn mới

Thạc sĩ Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, vĩnh viễn thoát khỏi họa chia cắt, giang sơn nối liền một dãy từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau

Vui mừng 44 năm (1975 -2019), đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ của đất nước có cuộc sống ấm no, hạnh phúc với niềm vui trọn vẹn và vinh quang. Niềm vui và vinh quang này thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các anh hùng, liệt sĩ; nhân dân Việt Nam; lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng ta đội tiên phong dày dặn và kiên cường của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trước hết, niềm vui và vinh quang thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng dân tộc lỗi lạc đã làm rạng rỡ non sông đất nước, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt bao sóng to, gió lớn để ngày nay cập bến vinh quang.

Hôm nay với lòng vui tươi, hạnh phúc trào dâng, chúng ta biết bao xúc động nhớ về Bác Hồ kính yêu, tưởng như còn đâu đó bên tai lời Bác dạy: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum hợp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - Pháp và Mỹ; góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”. Đó là di sản thiêng liêng, là tài sản quý báu mà Bác đã để lại trong Di chúc trước lúc Người đi xa.

Thứ hai, niềm vui và vinh quang thuộc về những anh hùng, liệt sĩ, những đồng bào, đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ thiêng liêng đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người con của quê hương, đất nước đã ngã xuống cho Tổ quốc sinh tồn và phát triển.

Chúng ta, thế hệ sau tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những tiền nhân đi trước nguyện làm những người con trung hiếu, mẫu mực của đất nước, luôn nêu gương sáng của các anh hùng, liệt sĩ nghìn thu bất diệt! Trên quê hương “Đồng khởi”, chúng ta tập trung xây dựng tinh thần tiến công, tự tin và chủ động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất ở từng ngành, địa phương, đơn vị; xây dựng tư tưởng tiến công đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, quyết tâm giành những thắng lợi to lớn và toàn diện.

Thứ ba, niềm vui và vinh quang thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, mang trong mình dòng máu của Bà Trưng, Bà Triệu, của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám. Ngày nay dưới ngọn cờ của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời, vượt qua khó khăn, thử thách nguy hiểm đã làm nên cuộc cách mạng thần thánh từ cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến công Điện Biên Phủ lừng lẩy năm châu bốn biển đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, đã giáng đòn chí tử vào chủ nghĩa thực dân cũ và mới giành thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Bến Tre với “Tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm” trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng thắng lợi nông thôn mới cho tỉnh nhà, cũng là góp phần thực hiện thành công định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bến Tre phải huy động được lực lượng toàn dân tham gia phong trào hành động cách mạng; phải đồng lòng, đồng loạt, đồng bộ thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn.

          Thứ tư, niềm vui và vinh quang thuộc về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, đội quân cách mạng con đẻ của nhân dân, một lòng: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, từ gậy tầm vong, súng kíp, đã lớn lên như Phù Đổng, với những binh đoàn hùng mạnh, in dấu chân trăm trận trăm thắng trên khắp đất nước Việt Nam.

Những người con của nhân dân hôm nay đứng lên xây dựng đất nước - xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có những người con của quê hương “Đồng khởi” với “Tinh thần mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm” phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” là vận dụng phương châm “2 chân, 3 mũi” trong điều kiện mới, tạo ra sung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện; tập trung đẩy mạng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ năm, niềm vui và vinh quang thuộc về Đảng ta, đội tiên phong dày dạn và kiên cường của giai cấp công nhân Việt Nam, người đại biểu trung thành lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn và thành công khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đỉnh cao của trí tuệ loài người, với nghị lực cách mạng phi thường và sức sáng tạo vô tận của nhân dân ta, với truyền thống và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, động viên, bồi dưỡng và phát huy mọi tiềm năng của đất nước, mọi lực lượng của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại thành một sức mạnh tổng hợp, đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhân dân quyết tâm “hành động”“tăng tốc”, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh, đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần nỗ lực “hành động”, toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Tỉnh ủy Bến Tre phát động phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” nhằm làm giàu cho quê hương, đất nước.

Là một dân tộc đã từng chịu đựng hy sinh to lớn để giành lấy hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, nhân dân Việt Nam quyết cùng tất cả các dân tộc trên thế giới kề vai sát cánh gìn giữ hòa bình, đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, ngày nay nhân dân cả nước đã giành được trọn vẹn niềm vui và vinh quang, chung tay xây dựng đất nước từ Nam chí Bắc, từ miền đồng bằng lên miền núi cao, hải đảo ngày càng giàu đẹp. Niềm vui đó, được thể hiện qua sự phát triển vượt bậc về kinh tế đất nước và của tỉnh nhà:

Năm 2018, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước, nền kinh tế phát triển vượt bậc, cao nhất từ hơn 10 năm trở lại đây, vượt qua một số nước trong khu vực và châu lục. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế (GDP) vượt qua Trung Quốc với mức tăng đạt 7, 08%.

Cùng với cả nước, trong năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; với tinh thần “tăng tốc” cùng sự kiên định, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, phấn đấu, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng: Tc đ tăng trưng kinh tế (GRDP) tăng 7,05% (Nghị quyết 7,0%); trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,19%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,98%; khu vực dịch vụ tăng 7,29%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.601,09 tỷ đồng (Nghị quyết địa phương phấn đấu 3.700 tỷ đồng); đạt 100,03% dự toán Trung ương giao và 97,33% dự toán địa phương phấn đấu...

Đó là những minh chứng cho ý chí và nỗ lực của nhân dân ta, trong đó có nhân dân Bến Tre. Hơn 44 năm trôi qua, với niềm vui, niềm tự hào và vinh quang của đất nước, là người con của ba đảo dừa xanh càng tự hào biết bao với đại thắng Mùa Xuân năm 1975 một thành quả vô cùng lớn lao, vừa là dũng khí của dân tộc, đồng thời là niềm tự hào hơn bao giờ hết của người Việt Nam. 30 năm đất nước trọn niềm vui độc lập, thống nhất, sum họp. 44 năm niềm vui càng thêm trọn vẹn, dâng trào vì núi sông toàn vẹn, đất nước hòa bình phát triển, đời sống nhân dân ngày càng giàu đẹp hơn./.

Tin khác