TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 05:02

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận chính quyền, năm 2020.

Sáng 22/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận chính quyền, năm 2020 cho 120 học viên là cán bộ phụ trách một cửa của UBND xã, phường, thị trấn; UBND các huyện, thành phố.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận chính quyền được tổ chức 04 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25/9/2020, gồm 08 chuyên đề: Quy trình xây dựng mô hình dân vận khéo theo Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU, ngày 01/7/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân; những kinh nghiệm, tình huống, giải pháp trong ứng xử, giao tiếp công việc cho công dân; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND, của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Tiêu chí, thang điểm đánh giá công tác Dân vận chính quyền theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre; Xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở gắn với thực hiện nội dung “3 không, 3 nên, 3 cần”; Quan điểm của Đảng và Chính phủ về công tác dân vận chính quyền trong tình hình hiện nay; Công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay; Công tác Dân vận Chính quyền gắn với việc quản lý nhà nước về Tôn giáo, tín ngưỡng…

Thông qua lớp Bồi dưỡng nhằm tăng cường nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nắm vững các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, từ đó áp dụng vào thực hiện tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới./.

Đồng chí Bùi Văn Hãn Em, Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy
phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng.
 

Đại biểu và học viên dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác