TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 01:02

Bảng điểm thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT

Danh sách môn học: 

Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Bảng điểm thi tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường

File đính kèm: 

Tin khác