Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ tư, 12 Tháng 5, 2021 - 18:12

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC A34

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A34

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương

Bảng điểm Phần học: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC A34

File đính kèm: 

Tin khác