Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ sáu, 19 Tháng 8, 2022 - 23:23

Bảng điểm Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TC LLCT-HC GD29