Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 11:16

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C44

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C44

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC C44

File đính kèm: 

Tin khác