Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ hai, 24 Tháng 1, 2022 - 05:11

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC A34