Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022)!

Chủ nhật, 3 Tháng 7, 2022 - 06:49

Bảng điểm Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, lớp TC LLCT-HC A34