Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:46

Bảng điểm Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT C53