TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:14

Bảng điểm Phần học môn: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC A33

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A33

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở

Bảng điểm Phần học môn: Nghiệp vụ công tác MMTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC A33

File đính kèm: 

Tin khác