Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 11:15

Bảng điểm báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A33

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Bảng điểm báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm

File đính kèm: 

Tin khác