Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 12:08

Bảng điểm báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Bảng điểm báo cáo nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri

File đính kèm: 

Tin khác