Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 21:54

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A34

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A34

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A34

File đính kèm: 

Tin khác