Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 16:51

114 học viên tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Chiều ngày 29/6/2022, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tổng kết, bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 114 học viên khóa 45 (C45) và khóa 46 (C46). ThS. Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng, đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và chủ nhiệm lớp cùng tham dự.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C45, C46 khai giảng và bắt đầu vào học từ ngày 08/6/2020 đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình khóa học. Theo báo cáo tổng kết lớp học, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp. Về kết quả học tập, có 46 học viên đạt loại khá, chiếm tỉ lệ 40,36%, 68 học viên đạt loại trung bình, chiếm tỉ lệ 59,64%. Về rèn luyện 100% học viên được xếp loại rèn luyện tốt. Đặc biệt, có 11 học viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
trao bằng tốt nghiệp cho học viên.
 

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
trao giấy khen các cho học viên đạt thành tích trong học tập và rèn luyện.

 

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác