Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:25

Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre trong công tác tuyên truyền và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

  Đoàn viên khoa Nhà nước và Pháp luật

 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật không chưa đủ, mà cần đảm bảo hệ thống pháp luật đó đi vào cuộc sống, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của người dân là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật và chưa xác định được tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống, ý thức thực hiện và tôn trọng pháp luật còn chưa cao. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.[1]

Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị với 14 đoàn viên (trong đó có 09 đoàn viên là đảng viên, 05 đoàn viên mới chuyển sinh hoạt về trường) luôn tích cực, năng động tham gia các hoạt động tuyên truyền cũng như nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức pháp luật của bản thân. Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre đã tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động: Chi đoàn tiến hành lồng ghép nội dung triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên Chi đoàn trong các cuộc họp Chi đoàn hàng tháng; đoàn viên là đảng viên của Chi đoàn tham gia học nghị quyết của Đảng đạt tỷ lệ 100%; hàng tháng, đoàn viên đều được dự nghe thông tin thời sự, giúp đoàn viên nắm bắt các thông tin một cách chính xác và kịp thời; 100% đoàn viên là công đoàn viên nghe triển khai chính sách, pháp luật của Nhà nước do Công đoàn cơ sở tổ chức; đoàn viên của Chi đoàn tham gia “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông cấp Đoàn khối năm 2018” tại Hội Trường Bảo tàng tỉnh và phổ biến lại nội dung cho các đoàn viên trong Chi đoàn; đoàn viên Chi đoàn Trường là lực lượng nồng cốt trong các cuộc thi về tìm hiểu kiến thức pháp luật do các ngành, Công đoàn viên chức tổ chức. Chẳng hạn như các cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình, tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước,…; đoàn viên Chi đoàn Trường tham gia “Câu lạc bộ Tuổi trẻ pháp luật”, sinh hoạt Đoàn nơi cư trú xã Sơn Đông; thực hiện dán khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật theo từng chủ đề; đoàn viên Chi đoàn Trường ký cam kết không vi phạm khi tham gia giao thông, không hút thuốc lá nơi làm việc.

Không chỉ thực hiện việc tuyên truyền trong nội bộ, đoàn viên Chi Đoàn còn quán triệt và vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép các quy định mới của pháp luật vào các nội dung bài giảng nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật đến học viên. Đoàn viên Chi đoàn Trường tích cực nghiên cứu, thường xuyên viết bài đăng trên Website của Trường nhằm tuyên truyền các chính sách, pháp luật một cách rộng rãi hơn.

Trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện những hoạt động trên, Chi đoàn luôn được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời từ phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Đặc biệt, Chi đoàn được Đảng ủy, Ban giám hiệu định hướng các hoạt động như: Dán khẩu hiệu tuyên truyền về pháp luật; tổ chức các buổi tọa đàm bổ sung thêm các kiến thức về chính sách, pháp luật cho đoàn viên Chi đoàn Trường.

Đội ngũ đoàn viên Chi đoàn trường hầu hết đều là giảng viên, giảng viên tập sự có trình độ chuyên môn, có kiến thức về pháp luật, luôn năng nổ, tâm huyết trong từng phong trào, từng hoạt động của Chi đoàn. Bên cạnh những thuận lợi có được, Chi đoàn Trường cũng gặp không ít khó khăn:

Thứ nhất, khó khăn về nhân sự: Số lượng đoàn viên trong Chi đoàn có 14 đoàn viên, trong đó 01 đoàn viên đang nghỉ hậu sản, 02 đoàn viên đang học tập trung, 01 đoàn viên đang có con nhỏ, 01 đoàn viên vừa, học vừa làm; đoàn viên trong Chi đoàn đa số là nữ (có 11 đoàn viên nữ trên tổng số 14 đoàn viên); nhiều đoàn viên ở xa trường nên đôi lúc còn khó khăn trong công tác tập hợp đông đủ để tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật.

Thứ hai, số lượng đoàn viên có kiến thức chuyên ngành Luật ít 03/14 đoàn viên trong Chi đoàn nên các hoạt động cũng như các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn còn gặp nhiều hạn chế nhất định.

Thứ ba, do đặc thù công việc giảng dạy phải thường xuyên trau dồi kiến thức cả chuyên môn lẫn thực tiễn, nên quỹ thời gian dành cho công tác Đoàn còn hạn chế.

Thứ tư, các hoạt động Đoàn Khối phát động, Chi đoàn đều chủ động phân công đoàn viên nghiêm túc thực hiện, tuy nhiên trong một số trường hợp đoàn viên vẫn còn bị động trong việc quản lý quỹ thời gian, dẫn đến không xử lý kịp trong những tình huống đột xuất.

Trong tình hình hiện nay, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật là cần phải có các phương thức tác động làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của mỗi đoàn viên đối với quy định của pháp luật. Thông thường chúng ta chỉ quan tâm tới pháp luật khi bản thân phải rơi vào tình thế, sự việc miễn cưỡng, lợi ích bị xâm hại,... dính líu tới pháp luật (kiện cáo, tranh chấp, bị phạt, bị cưỡng chế,...). Bởi vậy, khi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần giải thích, phân tích cho mọi người hiểu được rằng, pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp mà pháp luật còn bao gồm các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, khuyến khích sự giao dịch lành mạnh giữa các thành viên trong xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật tự ổn định. Pháp luật là môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho người giao dịch với nhau trong các lĩnh  vực của đời sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội phụ thuộc và gắn bó với nhau một cách hợp lý. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chi đoàn Trường cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành,... Qua đó, hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế như mạng internet, xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng sao cho có hiệu quả.

Thứ hai, phát huy vai trò của đoàn viên có chuyên ngành luật trong việc làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, thường xuyên kiện toàn, bảo đảm đủ thành phần, có quy chế làm việc rõ ràng để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đoàn viên làm công tác tuyên truyền pháp luật phải làm tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, thường xuyên tham mưu, hướng dẫn triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp nội dung và tình hình mới. Định kỳ 01 quý chọn ít nhất 01 chuyên đề để tuyên truyền pháp luật trong chi đoàn.

Thứ ba, tăng cường cả về số lượng và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan. Cần có kế hoạch bố trí, bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Chi đoàn Trường trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Việc cung cấp thông tin pháp luật, tài liệu văn bản pháp luật là một trong những  nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền  pháp luật. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, pháp luật cho phù hợp với tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình, nhận thức của các đối tượng được tuyên truyền. Trong đó, cần tuyên truyền, pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn đối với pháp luật. Tuyên truyền cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của pháp luật trong cuộc sống để họ hiểu và tôn trọng pháp luật và chấp hành đúng pháp luật. Cần tăng cường nâng cao hiệu quả của việc thường xuyên cập nhật các thông tin, nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ và nhân dân thực hiện, áp dụng thống nhất các quy định pháp luật trong đời sống xã hội;

Thứ tư, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần chú trọng thực hiện có hiệu quả trên 03 cấp độ: trang bị tri thức pháp luật cho đoàn viên; hình thành niềm tin vào hệ thống pháp luật; hình thành thói quen xử sự theo pháp luật.

Mục tiêu mà công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật muốn hướng tới đó là góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, trước hết cần trang bị cho lực lượng đoàn viên thanh niên nói riêng, người dân nói chung kiến thức về pháp luật. Bởi lẽ, có hiểu biết về pháp luật thì mọi người mới biết những gì nên làm và không nên làm. Chỉ có hiểu biết về pháp luật, mọi người mới hiểu được ý nghĩa, vai trò của pháp luật, tin tưởng và làm theo pháp luật, để từ đó hình thành  thói quen xử sự theo pháp luật.

Chúng tôi là đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị nói chung cũng như là đoàn viên khoa Nhà nước và Pháp luật nói riêng với sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới lồng ghép vào nội dung bài giảng để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến học viên, tham gia nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật. Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Đoàn khối, Chi đoàn Trường phát động./.

 


[1] Lô Văn Luyện: Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, Tạp chí điện tử Thanh tra, http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/giai-phap-nang-cao-chat-luong-tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat-cho-nhan-dan-180118 [truy cập ngày 24/10/2018].

 

Tin khác