Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:22

Đầu Xuân Kỷ Hợi - Tập thể Trường Chính trị Bến Tre học lại tinh thần đoàn kết trong Di chúc của Bác Hồ

Thạc sĩ Dương Quốc Hoàng
                                                                                        Phó Hiệu trưởng

Một trong những nội dung quan trọng, sâu sắc trong Di chúc của Bác là vấn đề đoàn kết. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, trong năm 2019 và các năm tiếp theo tập thể Trường Chính trị Bến Tre quyết tâm giữ vững, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

 Trước hết, tập thể Ban Giám hiệu đoàn kết thống nhất

Người xưa đã tổng kết: Thượng bất chính hạ tắc loạn. Do đó, trước hết tập thể Ban Giám hiệu phải thực sự đoàn kết để nêu gương, để lan tỏa, “truyền lửa” cho các khoa, phòng, viên chức, người lao động. Nội hàm của sự đoàn kết này bao trùm trên toàn bộ các khía cạnh thuộc thẩm quyền của Ban Giám hiệu. Phương pháp để thực hành sự đoàn kết là tập trung - dân chủ, cụ thể: Mọi việc, mọi vấn đề, mọi khía cạnh,… đều bàn bạc thống nhất, cân nhắc, thận trọng, đánh giá đa chiều, phát huy khả năng tư duy, trí tuệ, năng lực, bản lĩnh lãnh đạo, quản lý, tôn trọng chính kiến của từng thành viên Ban Giám hiệu; dung hòa các lợi ích, lấy lợi ích của tập thể làm trên hết; luôn chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động. Luôn xây dựng hình ảnh Ban Giám hiệukỷ cương - kiến tạo - hiệu quả - gần gũi”. Thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng một người - Hiệu trưởng là người đứng đầu, quyết định và chịu trách nhiệm mọi vấn đề, cấp phó là người tham mưu giúp việc, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được phân công. Cấp phó phục tùng tuyệt đối quyết định của Hiệu trưởng.

Thứ hai, đoàn kết trong Đảng ủy và chi ủy các chi bộ

Đoàn kết trong Đảng là vấn đề mà Bác đặc biệt quan tâm trong Di chúc. Đảng ủy, chi ủy đoàn kết là tạo nên sức mạnh nội sinh mãnh liệt trong lãnh đạo. Đảng ủy, chi ủy phải tuân thủ triệt để các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; luôn đề cao tính Đảng, phải nêu gương; phải năng động, đổi mới, bứt phá trong lãnh đạo.

Thứ ba, đoàn kết giữa các khoa, phòng

Trong mối quan hệ đoàn kết này cần xác định có mấy vấn đề: Đoàn kết trong nội bộ khoa, phòng; đoàn kết giữa các khoa; đoàn kết giữa các phòng; đoàn kết giữa khoa và phòng. Trong các mối quan hệ trên, người Trưởng khoa, phòng là trung tâm  của khối đoàn kết này, đặc biệt là trong giai đoạn nhà trường thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. Người Trưởng khoa, phòng phải hết sức nêu gương, năng động đổi mới “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, xử lý dung hòa các lợi ích; liên kết phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm cao trong giải quyết công việc liên khoa, liên phòng.

Thứ tư, đoàn kết giữa các viên chức, người lao động; giữa viên chức với người lao động.

Tập thể viên chức và người lao động là lực lượng đông đảo nhất trong Trường. Do đó, từng viên chức, người lao động phải quán triệt sâu sắc, lĩnh hội triệt để tinh thần đoàn kết trong ứng xử và xử sự mọi việc; đặt mình trong tổ chức, đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết; giảm tối đa “cái tôi” - kẻ thù lớn nhất của mỗi người để hòa mình vào tập thể.

“Cơ thể Trường Chính trị Bến Tre” mạnh khỏe, hạnh phúc là sự hiện thực hóa cho việc thực hiện hiệu quả bốn cấp độ đoàn kết nêu trên giống như sự khắng khít, nhịp nhàng giữa các bộ phân của cơ thể người./.

Tin khác