Công khai ngân sách

Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1, năm 2024

Văn bản đính kèm:
quy_1_12-04-2024_compressed.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Ngày Đăng :

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

Văn bản đính kèm:
qd1258.signed.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Chính trị Bến Tre

Văn bản đính kèm:
du_toan_ngan_sach_2024_0001.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Văn bản đính kèm:
qd_973.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2023

Văn bản đính kèm:
qd_972.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Văn bản đính kèm:
qd_754_09-01-2023-4-7.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Chính trị Bến Tre

Văn bản đính kèm:
qd_754_09-01-2023.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Văn bản đính kèm:
578b_14-12-2022_0001.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Văn bản đính kèm:
t10_19-10-2022_0001.pdf

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh