TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 03:29

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
261 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 19/12 đến 24/12/2019

PDF icon tthcm-c19.pdf
262 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tôn giáo và tín ngưỡng + Văn hóa và phát triển, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 18/11 đến 28/11/2019

PDF icon c19.pdf
263 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 186/11 đến 02/12/2019

PDF icon lsd_c43.pdf
264 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 18/9 đến 30/9/2019

PDF icon trietd2_c43.pdf
265 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 20/8 đến 30/8/2019

PDF icon trietd1_c43_dc.pdf
266 Trung cấp LLCT-HC C43

Kế hoạch giảng dạy và học tập Lớp TCLLCT-HC hệ tại chức C43

PDF icon kh_c43.pdf
267 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2019

PDF icon tthcm_dc_c43.pdf

Trang