CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:41

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
251 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 09/3 đến 20/3/2020

PDF icon trietd2-dc-batri.pdf
252 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 16/3 đến 26/3/2020

PDF icon dld1-dc-c43.pdf
253 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2020

PDF icon tthcm-dc-gt.pdf
254 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh + Chính trị học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 17/02 đến 28/02/2020

PDF icon qpan-cth-c19.pdf
255 Cao cấp LLCT-C20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 04/02 đến 07/02/2020

PDF icon tthcm-c20.pdf
256 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 17/02 đến 27/02/2020

PDF icon qlhc-c43.pdf
257 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 03/01 đến 14/01/2020

PDF icon nvctdt-dc-btri.pdf
258 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Kế hoạch giảng dạy và học tập toàn khóa lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung huyện Ba Tri

PDF icon kh229_ba-tri.pdf
259 Trung cấp LLCT-HC C43

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 18/12/2019 đến 02/01/2020

PDF icon htct_c43_-2.pdf
260 Cao cấp LLCT-C19

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 19/12 đến 24/12/2019

PDF icon tthcm-c19.pdf

Trang