CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:14

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
91 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-a34.pdf
92 Trung cấp LLCT-HC C46 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-c46.pdf
93 Trung cấp LLCT-HC C43 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dloi-c43.pdf
94 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-batri.pdf
95 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-batri.pdf
96 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-a34.pdf
97 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-tnmt.pdf
98 Trung cấp LLCT-HC C44 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-c44.pdf
99 Trung cấp LLCT-HC C45 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-c45.pdf
100 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-tnmt.pdf
101 Trung cấp LLCT-HC C44 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c44.pdf
102 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-nnpl-c43.pdf
103 Trung cấp LLCT-HC A33 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knldql-a33.pdf
104 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-gt.pdf
105 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-tnmt.pdf

Trang