CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:13

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
76 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-gt.pdf
77 Trung cấp LLCT-HC A33 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-mttq-a33.pdf
78 Trung cấp LLCT-HC C46 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c46.pdf
79 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c46.pdf
80 Trung cấp LLCT-HC C45 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c45.pdf
81 Trung cấp LLCT-HC C43 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c43.pdf
82 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-nnpl-tnmt.pdf
83 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-a33.pdf
84 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c45.pdf
85 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-a34.pdf
86 Trung cấp LLCT-HC A34 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-a34.pdf
87 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-a33.pdf
88 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-bt.pdf
89 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-a33.pdf
90 Trung cấp LLCT-HC C44 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c44.pdf

Trang