CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:12

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
61 Trung cấp LLCT-HC A34 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-a-34.pdf
62 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-tnmt.pdf
63 Trung cấp LLCT-HC C43 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-c43.pdf
64 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-a33.pdf
65 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-a34.pdf
66 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-tnmt.pdf
67 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-c45.pdf
68 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-c46.pdf
69 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c45.pdf
70 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-gt.pdf
71 Trung cấp LLCT-HC A34 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-a34.pdf
72 Trung cấp LLCT-HC C43 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c43.pdf
73 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-bt.pdf
74 Trung cấp LLCT-HC C44 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htc-qlhc-c44.pdf
75 Trung cấp LLCT-HC C43 Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvmttq-c43.pdf

Trang