CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:11

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
46 Trung cấp LLCT-HC A33 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-a33.pdf
47 Trung cấp LLCT-HC A34 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-a34.pdf
48 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gt.pdf
49 Trung cấp LLCT-HC C43 Báo cáo thực tế PDF icon d-vietlai-nctt-c43.pdf
50 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-tmmt.pdf
51 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-c46.pdf
52 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-gt.pdf
53 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-gd29.pdf
54 Trung cấp LLCT-HC C44 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dlc44.pdf
55 Trung cấp LLCT-HC A33 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon ddl-a33.pdf
56 Trung cấp LLCT-HC C43 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-c43.pdf
57 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-nhnn.pdf
58 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-nh.pdf
59 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-bt.pdf
60 Trung cấp LLCT-HC C43 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c43.pdf

Trang