CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:09

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
31 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-gd29.pdf
32 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-gd28.pdf
33 Trung cấp LLCT-HC C43 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-c43.pdf
34 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d-nvctdt-tnmt.pdf
35 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-c46.pdf
36 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-c45.pdf
37 Trung cấp LLCT-HC C44 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-knld-c44.pdf
38 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-bt.pdf
39 Trung cấp LLCT-HC ngành Ngân hàng Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN PDF icon d-lsd-nh.pdf
40 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-c47.pdf
41 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-tnmt.pdf
42 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-cl.pdf
43 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-c47.pdf
44 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d-triet-gd28u.pdf
45 Trung cấp LLCT-HC C43 Thi lại, thi sau PDF icon d-thilai-sau-c43.pdf

Trang