CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:08

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
16 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon thnvdp-tnmt.pdf
17 Trung cấp LLCT-HC C44 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-c44.pdf
18 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-c47.pdf
19 Trung cấp LLCT-HC A33 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-gt.pdf
20 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-gt.pdf
21 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở PDF icon d-nld-gt.pdf
22 Trung cấp LLCT-HC C46 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c46.pdf
23 Trung cấp LLCT-HC A34 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-a34.pdf
24 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm-cl.pdf
25 Trung cấp LLCT-HC A34 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dla34.pdf
26 Trung cấp LLCT-HC A33 Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-a33.pdf
27 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-bt.pdf
28 Trung cấp LLCT-HC C43 Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-th-c43.pdf
29 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Tình hình nhiệm vụ địa phương PDF icon d-thnvdp-bt.pdf
30 Trung cấp LLCT-HC A33 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở PDF icon d-nvctd-a33.pdf

Trang